ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на покривната отводнителна система трябва да се извърши от оторизиран и опитен проектант, вземайки предвид изискванията на EN 12056-3 и при стриктно спазване на всички национални и местни стандарти за проектиране на сгради.  Продуктът е предназначен за отвеждане на дъждовна вода от покривите на жилищни, административни и индустриални сгради.

ВНИМАНИЕ!

В случаите, в които обектът е разположен в райони предразположени към образуване и задържане на значителна снежна покривка или лед, моля инсталирайте подходящи снегозадържащи елементи, за да се предотврати евентуално свличане на лед/сняг и съответно нанасяне на щети върху хора или имущество.

Ефeктивната повърхност на покрива - S може да се изчисли по следната формула: S=(W+H/2)L, където:
W - е разстоянието по хоризонтала от края на покрива до проекцията на билото;
H - е височината на покрива,
L - е дължината на покрива.

 

ВАРИАНТИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

Улуците REGENAU се закрепват посредством скобите за улук към челната дъска. При липса на челна дъска, използвайте един от четирите вида метални планки, според случая, както е илюстрирано по-долу.

 

1.Закрепете снадката с дренаж на определеното за това място, вземайки предвид разположението на водосточната тръба и наклона на улука. Използвайки канап или корда, задайте необходимия наклон към снадката сдренаж и монтирайте скобите за улук започвайки от най-далечната. Максималното разстоянието между две скоби трябва да бъде не повече от 50 см. От двете страни на всеки фитинг (ъгъл, снадка с дренаж или снадка за улук) монтирайте скоба за улук на максимално разстояние от 10 см. За фиксиране към челната дъска използвайте винтове 5х30 мм.

2. Измерете и отрежете нужната дължина улук, вземайки предвид препокриването му в дилатационната зона на фитингите посочена с A. За да монтирате улука, моля поставете вътрешния му край, както е показано на позиция B, завъртете и щракнете външния му край по посока C, за да го фиксирате във всяка една скоба и/или фитинг. Всички фитинги за улук са снабдени с вградени уплътнения, гарантиращи надеждна свръзка без течове. Поради тази причина, при монтаж на фитингите за улук, е забранено използването на лепило или силикон. Препоръчително е нанасянето на фин слой лубрикант по уплътненията, който да улесни движението на улука във фитингите при топлинни разширения.

 

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ

3. Монтирайте скобите за тръба на максимално разстояние от 120 см една от друга и на не повече от 50 см от всеки край на тръбата.  Използвайте подходящи винтове в зависимост от дебелината на външната мазилка или изолацията на сградата.  След като поставите тръбата в скобата, затворете предната част на скобата и затегнете винта.  За да осигурите поемането на топлинните разширения при тръбите и всички свързващи елементи за тръба (муфи, дъги, утки) в горната широка част оставете луфт от 7 - 10 мм.  Непосредствено под всяка муфа задължително се поставя скоба за тръба.  

СЪХРАНЕНИЕ

Улуците и водосточните тръби трябва да се съхраняват над нивото на земята, на гладка повърхност без остри ръбове. Продуктите трябва да се намират в свободно състояние без усукване или огъване. Не се позволява подреждането във височина на повече от 6 реда пакети. Всички фитинги трябва да се съхраняват в оригинални опаковки на закрито, за да се предпазят  от повреждане или замърсяване. При съхранение, не покривайте продуктите, за да осигурите нужната им вентилация. Улуците и тръбите не трябва да се приплъзват едни в други, за да се избегне надраскване на повърхността.