Калкулатор

Размери на покрива

m
m
m
m
m

Диаметър на тръбата

*Забележка: Покривът може да бъде цели числа или десетични числа. И трябва да бъде изписан чрез "точка". Например: 12.7
*Забележка:Височината на къщата може да бъде цели числа или десетични числа. И трябва да бъде изписан чрез "точка". Например: 15.5

Резултати

0

0

Размери на покрива

m
m
m
m
m

Диаметър на тръбата

*Забележка: Покривът може да бъде цели числа или десетични числа. И трябва да бъде изписан чрез "точка". Например: 12.7
*Забележка:Височината на къщата може да бъде цели числа или десетични числа. И трябва да бъде изписан чрез "точка". Например: 15.5

Резултати

0

0

Размери на покрива

m
m
m
m
m
m

Диаметър на тръбата

*Забележка: Покривът може да бъде цели числа или десетични числа. И трябва да бъде изписан чрез "точка". Например: 12.7
*Забележка:Височината на къщата може да бъде цели числа или десетични числа. И трябва да бъде изписан чрез "точка". Например: 15.5

Резултати

0

0

Universal
Universal
Universal
Universal
Universal
Universal

Система REGENAU

Елемент Цвят Количество
Улук 125/75 3m бяло шт
Снадка за улук бяло
Снадка с дренаж бяло
Тапа за улук бяло
Скоба за фиксиране на улук бяло
Хоризонтална планка бяло
Вертикална планка бяло
Тръба 3m бяло шт
Утка 67.5° бяло
Дъга 67.5° бяло
Завършващо коляно 87.5° бяло
Муфа бяло
Скоба за тръба бяло